Thông báo tuyển sinh năng khiếu ngành GD Mầm non và GD Thể chất năm 2018

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo tổ chức thi tuyển sinh các môn năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục thể chất năm 2018.

Chi tiết xem tại tệp đính kèmTin khác