Công bố kết quả thi các môn năng khiếu 2018

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh 2018 của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo kết quả thi các môn năng khiếu năm 2018 các ngành Giáo dục Mầm non và Giáo dục thể chất.

Chi tiết thông báo và danh sách đính kèm dưới đây.Tin khác