Thông tin tuyển sinh văn bằng 2: Cử nhân Quản lý – Giáo dục

Thông tin tuyển sinh văn bằng 2: Cử nhân Quản lý – Giáo dục

15/06/2018

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội

Đào tạo nguồn nhân lực du lịch tại trường ĐH Thủ đô Hà Nội đáp ứng nhu cầu xã hội

15/06/2018

Thông báo điểm trúng tuyển và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao đẳng chính quy đào tạo theo nhu cầu xã hội bằng kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2017

Thông báo điểm trúng tuyển và mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển cao đẳng chính quy đào tạo theo nhu cầu xã hội bằng kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2017

15/06/2018

Công tác tuyển sinh năm 2017 có nhiều khởi sắc

Công tác tuyển sinh năm 2017 có nhiều khởi sắc

15/06/2017