Báo cáo tự đánh giá 04 Chương trình đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Kính gửi toàn thể các thầy cô, các em sinh viên, các học viên cao học...báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo các ngành: Giáo dục mầm non, Giáo dục công dân, Ngôn ngữ Anh, Việt Nam học.

Kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô và sinh viên. Xin trân trọng cảm ơn.

Thông tin chi tiết xem dưới đây:

 

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Giáo dục mầm non

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Giáo dục công dân

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh

Báo cáo Tự đánh giá Chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh