Cơ cấu tổ chức trường Liên cấp Thăng Long

LÃNH ĐẠO
 

ThS. Phạm Thị Bích Ngọc

 

Phụ trách trường

Chuyên ngành: Giáo dục Chính trị- Chính trị học

Email: ptbngoc@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền

 

 Phó hiệu trưởng

Chuyên ngành: Sinh thái học

Email: ntthien2@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Tạ Thị Hoài Thương

 

 Phó hiệu trưởng

Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Email: tththuong@daihocthudo.edu.vn

 
Giáo viên
 

ThS. Nguyễn Thị Bích Thuận

 

 Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Toán

Email: ntbthuan@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Tạ Thị Thảo

 

 Chuyên ngành: Toán giải tích

Email: ttthao2@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Đặng Thị Thúy Hồng

 

 Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Toán

Email: dtthong@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Trần Thị Thùy Dung

 

Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Tiếng Việt

Email: tttdung@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Đặng Thị Ngọc Ly

 

Chuyên ngành: Ngôn ngữ học

Email: dtnly@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Thân Thị Hoa

 

 Chuyên ngành: Tâm lý học

Email: tthoa@daihocthudo.edu.vn
     
   

ThS. Đặng Thị Kim Anh

 

 Chuyên ngành: Triết học

Email: dtkanh@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Nguyễn Thị Hằng

 

 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng

Email: Nthang3@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Nguyễn Thị Thu Chi

 

 Chuyên ngành: Lịch sử Thế giới

Email: nttchi@daihocthudo.edu.vn

     
 

ThS. Phạm Thị Ngọc Quyên

 

 Chuyên ngành: Địa Lý Kinh tế- Xã hội

Email: ptnquyen@daihocthudo.edu.vn

     
     

TS. Đoàn Thị Huyền

 

 Chuyên ngành: Hóa phân tích

Email: dthuyen2@daihocthudo.edu.vn
     
     

ThS. Phùng Văn Tiến

 

 Chuyên ngành: Địa lý Tự nhiên

Email: pvtien@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Lê Thị Vân Anh

 

 Chuyên ngành: Đo lường và Đánh giá Chất lượng Giáo dục

Email: ltvanh@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Đỗ Thị Thanh Hằng

 

 Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Kỹ thuật Công nghiệp

Email: dtthang2@daihocthudo.edu.vn

     
 

TS.  Thị Lan Anh

 

 Chuyên ngành: Công nghệ Sinh học

Email: ltlanh@daihocthudo.edu.vn
     
 

CN. Nguyễn Văn Huấn

 

 Chuyên ngành: Vật lý

Email: nvhuan2@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS.  Thị Bích Liên

 

 Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Tiếng Anh

Email: ltblien@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Hoàng Thanh Thảo

 

 Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn Tiếng Anh

Email: htthao@daihocthudo.edu.vn
     
 

CN. Nguyễn Thị Hương

 

 Chuyên ngành: Tiếng Anh

Email: nthuong4@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Đỗ Phương Nam

 

 Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Email: dpnam@daihocthudo.edu.vn
     
     

ThS. Trần Thị Kim Thăng

 

 Chuyên ngành: LL và PPDH bộ môn

Âm Nhạc

Email: ttkthang@daihocthudo.edu.vn
     
     

ThS. Nguyễn Văn Hoàn

 

 Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình

Email: nvhoan@daihocthudo.edu.vn
     
     

ThS. Bạch Thanh Lân

 

 Chuyên ngành: Mỹ thuật tạo hình

Email: btlan@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Nguyễn Thị Tuyết

 

 Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng Sản

Việt Nam

Email: nttuyet@ daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Lưu Thị Tâm

 Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục

Email: lttam@daihocthudo.edu.vn

 

VĂN PHÒNG

 

 

CN. Phạm Thu Thảo

 

 Chuyên ngành: Sư phạm Sinh học

Email: ptthao@daihocthudo.edu.vn

     
     

ThS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 Chuyên ngành: Kế toán, kiểm toán và phân tích.

Email: ntbngoc2@daihocthudo.edu.vn
     
 

CN. Nguyễn Vân Anh

 

 Chuyên ngành: Kế toán

Email: nvanh@daihocthudo.edu.vn

     
 

CN. Nguyễn Thị Vân Anh

 

 Chuyên ngành: Y sĩ

Email: ntvanh4@daihocthudo.edu.vn
     
 

ThS. Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh

 

 Chuyên ngành: Vật lý Nhiệt

Email: ntnquynh2@daihocthudo.edu.vn
     
 

CN. Nguyễn Thu Huyền

 

 Chuyên ngành: Thông tin - Thư viện

Email: nthuyen2@daihocthudo.edu.vn
     
 

CN.  Thị Hương

 

 Chuyên ngành: Sư phạm Toán học

Email: lthuong2@daihocthudo.edu.vn
     
 

KS. Vũ Đức Sơn

 

Chuyên ngành: Điện tử -Viễn thông

Email: vdson@daihocthudo.edu.vn