Thông tin chung Trung tâm tham vấn học đường và can thiệp sớm

Liên hệ: Trung Tâm Tham vấn học đường và Can thiệp sớm

(Trực thuộc Khoa Tâm lí – Giáo dục)

Điện thoại: 024. 38333208

Website : http://www.thamvancanthiepsom.edu.vn

Email: hotro@thamvancanthiepsom.edu.vn

 

Giới thiệu chung

Trung tâm có nhiệm vụ nghiên cứu các vấn đề tâm lý học đường, tâm lý trẻ có nhu cầu đặc biệt và các phương pháp giáo dục sớm cho trẻ em. Là nơi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho giáo viên, phụ huynh và các đối tượng có nhu cầu tìm hiểu về tham vấn và can thiệp sớm.

Trung tâm cung cấp các dịch vụ đánh giá, tư vấn, can thiệp cũng như trị liệu cho trẻ em có nhu cầu đặc biệt, trẻ em gặp rối nhiễu tâm lý. Trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và triển khai các hoạt động tham vấn học đường, tư vấn định hướng nghề nghiệp, đào tạo kĩ năng sống, giá trị sống và các hoạt động phát triển cộng đồng.