Thông tin chung Trung tâm liên kết đào tạo

1. Thông tin liên h

- Địa chỉ: Cơ sở 2 – Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội – Số 6, Vĩnh Phúc, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

- Điện thoại: 832.7348

- Email: bddo@daihocthudo.edu.vn

- Giám đốc: ThS. Bùi Duy Đô

2. Thời gian thành lập

Trung tâm Liên kết Đào tạo tiền thân là Trung tâm Liên kết đào tạo được thành lập theo Quyết định số 373/QĐ-CĐSPHN ngày 09 tháng 09 năm 2010 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là trường Đại học Thủ đô Hà Nội).

3. Quá trình phát triển

TTLKĐT được thành lập ngày 9 tháng 9 năm 2010 với chức năng và nhiệm vụ cơ bản là tổ chức các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo kiến thức văn hoá và các chuyên ngành khác với các cơ sở đào tạo có tư cách pháp nhân.

Giai đoạn từ khi thành lập cho đến năm 2015, trung tâm Liên kết đào tạo có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch mở các lớp liên kết đào tạo, bồi dưỡng và thực hiện tổ chức liên kết đào tạo đáp ứng nhu cầu của người học.

– Từ năm 2010 đến năm 2015: Giám đốc: ThS. Nguyễn Năng Lý; Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Thị Thúy Hạnh

– Từ tháng 3/2017 đến 10/2017: Phó GĐ: ThS. Nguyễn Thị Hồng

– Từ tháng 11/2017 cho đến nay: Phó GĐ: ThS. Bùi Duy Đô

Đến tháng 12 năm 2015: Xuất phát từ nhu cầu thực tế của Nhà trường, Hiệu trưởng đã có Quyết định số 730 QĐ-ĐHTĐHN ngày 18 tháng 12 năm 2015 đổi tên Trung tâm Liên kết Đào tạo – Bồi dưỡng thành Trung tâm Liên kết Đào tạo như hiện nay.

Nhận thức được nhiệm vụ chính trị của đơn vị cùng với sự quan tâm có trách nhiệm, sự chỉ đạo kịp thời của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu và sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của các đơn vị trong trường. Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cụ thể:

 Mở rộng đối tác liên kết đào tạo, bao gồm: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc Gia Hà Nội, Học viện Ngân Hàng, Viện Khoa học và Giáo dục Việt nam, trường Cao đẳng Công thương Hà Nội, trường Trung cấp Cộng đồng Hà Nội, trường trung cấp Đa ngành Hà Nội, trường trung cấp Công nghệ và Quản trị Đông đô, Trung tâm dạy nghề Thanh trì huyện Thanh trì –thành phố Hà Nội.

Mở rộng địa bàn liên kết đào tạo tại các quận nội thành, huyện ngoại thành và các tỉnh lân cận: tỉnh Hảỉ Dương, tỉnh Phú Thọ và tỉnh Lạng Sơn. Tăng quy mô đào tạo và liên kết đào tạo với số lượng HSSV được đào tạo năm 2010 là 451 HSSV đến năm 2018 là 1941 HSSV.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Tổ chức các hoạt động đào tạo, liên kết đào tạo kiến thức văn hoá và các chuyên ngành khác với các cơ sở đào tạo có tư cách pháp nhân. Tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch mở các lớp liên kết đào tạo, đáp ứng nhu cầu của người học.

Nhiệm vụ

– Triển khai, đề xuất, lập kế hoạch liên kết và tuyển sinh mở lớp đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp (TCCN), Cao đẳng liên thông, Đại học liên thông, các lớp Cao học; các lớp đào tạo ngắn hạn liên kết với các tổ chức, các cơ sở đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu của người học và phù hợp với năng lực đào tạo của Nhà trường.

– Phối hợp với các cơ sở đào tạo và các đơn vị trong Trường tổ chức, thực hiện các nội dung, chương trình đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nghiên cứu, đề xuất, trình Hiệu trưởng xét duyệt kế hoạch thu, chi các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài vụ báo cáo quyết toán định kì về tài chính liên quan đến hoạt động của Trung tâm liên kết.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Thành tựu nổi bật

Trung tâm tích cực tham gia xây dựng và thực hiện tốt các hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và Đoàn TNCSHCM. Các thành viên trong trung tâm luôn tích cực tham gia các hoạt động chung của các tổ chức đoàn thể. Các đồng chí đảng viên trong Trung tâm luôn gương mẫu, tích cực và hàng năm được công nhận là Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.Chi bộ được công nhận là chi bộ trong sạch, vững mạnh. Trung tâm Liên kết Đào tạo luôn được công nhận là Tập thể Lao động Xuất sắc, Công đoàn đạt danh hiệu Công đoàn xuất sắc và nhiều lần được nhận bằng khen.

Liên tục các năm đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động Xuất sắc” và được nhận giấy khen của Hiệu trưởng Nhà trường.

 Định hướng phát triển

– Cùng với sự mở rộng địa bàn tuyển sinh và phát triển quy mô đào tạo, trung tâm phối hợp chặt chẽ với các Khoa, Phòng, Ban trong Nhà trường đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển sinh, tổ chức quản lí đào tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và giáo dục đạo đức tư tưởng, tăng cường định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho học sinh sinh viên.

– Tập trung tuyển sinh và quản lí đào tạo một cách khoa học và có hiệu quả các hệ Cao đẳng, Đại học do Trung tâm phụ trách.

– Chuyên môn hóa đội ngũ cán bộ, định hướng tuyển sinh các hệ liên thông với các đơn vị trong toàn quốc, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu trở thành đơn vị xuất sắc của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.