Thông báo điểm trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT (đợt 1)

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (mã trường HNM) thông báo điểm trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển đổi với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT.

1. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học kỳ 1 lớp 12 bậc THPT

Điểm trúng tuyển/Điểm xét tuyển đã bao gồm điểm cộng ưu tiên theo khu vực và đối tượng.

TT

Tên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển/điểm xét tuyển

1

Quản lí Giáo dục

7140114

28.00

2

Công tác xã hội

7760101

29.00

3

GD đặc biệt

7140203

28.00

4

Luật

7380101

32.60

5

Chính trị học

7310201

18.00

6

QT dịch vụ du lịch và lữ hành

7810103

32.50

7

Quản trị khách sạn

7810201

32.30

8

Việt Nam học

7310630

30.00

9

Quản trị kinh doanh

7340101

32.60

10

Logistics và quản lí chuỗi cung ứng

7510605

31.50

11

Quản lí công

7340403

18.00

12

Ngôn ngữ Anh

7220201

33.20

13

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

33.60

14

Sư phạm Toán học

7140209

33.50

15

Sư phạm Vật lí

7140211

28.00

16

Sư phạm Ngữ văn

7140217

32.70

17

SP Lịch sử

7140218

28.00

18

GD công dân

7140204

28.00

19

GD Mầm non

7140201

28.00

20

GD Tiểu học

7140202

33.50

21

Toán ứng dụng

7460112

26.93

22

Công nghệ thông tin

7480201

30.50

23

Công nghệ kĩ thuật môi trường

7510406

20.00

24

Giáo dục Mầm non (Cao đẳng)

51140201

24.73

2. Đối với phương thức xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa vào chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Thí sinh đăng nhập vào Website của nhà trường theo địa chỉ: https://hnmu.edu.vn/ để tra cứu danh sách trúng tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc danh sách đủ điều kiện xét tuyển đối với thí sinh chưa tốt nghiệp THPT và làm theo hướng dẫn.

Thí sinh có thể liên hệ với nhà trường theo các số điện thoại: 0915184316,  0913925619 hoặc tại fanpage của trường theo địa chỉ: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ để được hướng dẫn cụ thể.

 Thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển tại đâyTin khác