Giới thiệu mã ngành Quản trị kinh doanh

Xã hội hiện đại không thể không nhắc đến vai trò của kinh tế và một đất nước phát triển luôn gắn tới hình ảnh kinh tế phát triển, theo đó là các hoạt động kinh doanh trên khắp thế giới. Hoạt động kinh doanh không đơn giản là đi bán một sản phẩm thu tiền về, mà là một quá trình phức hợp chịu sự chi phối bởi nhiều quy luật kinh tế khác nhau, của việc quản trị, chiến lược và nhiều yếu tố khác. Một tổ chức, một công ty phát triển tốt, đòi hỏi hoạt động kinh doanh phải thật sự tốt và hiệu quả; muốn vậy đòi hỏi phải kiếm soát toàn bộ các quá trình kinh doanh, tối ưu hoá được hệ thống, tiết kiệm chi phí, tăng nguồn thu…

 Ngành quản trị kinh doanh ra đời để đáp ứng được các yêu cầu trên. Với một hệ thống cơ sở lý luận khoa học chuyên sâu, cùng với mức độ rộng lớn của hoạt động kinh tế, ngành quản trị kinh doanh là một trong những ngành phổ biến và truyền thống của thế giới.

Đến với ngành Quản trị kinh doanh của Khoa Kinh tế và Đô thị Trường Đại học thủ đô Hà Nội, người học được lĩnh hội:

– Một lượng kiến thức không nhỏ về các quy luật kinh tế, phương pháp quản trị, chiến lược kinh doanh;

– Kỹ năng Xây dựng chiến lược, và lập các kế hoạch kinh doanh;

– Kỹ năng nghiên cứu, phát triển thị trường;

– Kỹ năng xây dựng, điều hành hệ thống kinh doanh;

– Các kỹ năng về marketing, tiếp thị;

– Các kỹ năng về hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết tổ chức hoạt động kinh doanh, có kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp và tạo lập doanh nghiệp mới. Đưa công ty/tổ chức phát triển trong tương lai và trong một số trường hợp là để duy trì hoạt động kinh doanh, không bị phá sản.

– Rèn luyện cho người học sự năng động, nhạy bén, tự tự tin, mạnh mẽ, có khả năng ăn nói và thuyết phục mọi người.

Với những cử nhân tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh, thị trường việc làm đối với họ là rộng lớn, họ có cơ hội làm việc tại tất cả các đơn vị hay các công ty trong nước cũng như của nước ngoài. Hầu hết các tổ chức đều có hoạt động kinh doanh, và với một lượng lớn các doanh nghiệp tại Việt Nam, cơ hội nghề nghiệp là không nhỏ. Với các kiến thức về chuyên môn, cùng các kỹ năng, bạn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức như: nhân viên kế hoạch đầu tư, nhân viên bộ phận nhân sự, nhân viên bán hàng, nhân viên tổ chức hành chính, nhân viên bộ phận kế hoạch bán hàng, nhân viên phát triển hệ thống, nhân viên kinh doanh, nhân viên xuất nhập khẩu…

Để người học có những phẩm chất và kỹ năng cần thiết để thành công trong lĩnh vực kinh tế nói chung hoặc quản trị kinh doanh nói riêng sau khi kết thúc 4 năm học tại Trường. Khoa Kinh tế và Đô thị Trường Đại học thủ đô Hà Nội đã xây dựng chương trình đào tạo Ngành Quản trị kinh doanh theo chuẩn đầu ra:

– Về phương châm đào tạo: thực tế và thực học theo hướng trang bị kiến thức thực hành về Quản trị kinh doanh và hun đúc tư duy khởi nghiệp làm giàu cho sinh viên;

– Về đội ngũ giảng viên: Giảng viên giỏi, nhiệt huyết;

– Về chương trình và nội dung giảng dạy: luôn cập nhật theo chuẩn quốc tế, đổi mới phương pháp giảng dạy, xây dựng một môi trường học tập kỷ luật và trách nhiệm để rèn luyện thái độ và nhân cách của sinh viên, phát huy tính năng động và tích cực của người học;

– Về mục tiêu đào tạo:

+ Về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh tế và Đô thị Trường Đại học thủ đô Hà Nội cần đạt chuẩn về kiến thức như sau:

 • Đảm bảo nền kiến thức giáo dục đại cương theo chuẩn chương trình đào tạo quốc gia ngành QTKD (theo quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004) và chuẩn tiếng anh đầu ra theo quy định của Nhà trường, kiến thức tin học căn bản và ứng dụng;
 • Có kiến thức bao quát về nền kinh tế, kiến thức cơ sở về kinh tế và quản lý bao gồm : Kinh tế học vi mô, vĩ mô; Luật kinh tế, Marketing căn bản, Nguyên lý kế toán, Kinh tế lượng, Quản trị học;
 • Nắm vững kiến thức ngành và kiến thức thực tế cập nhật về quản trị kinh doanh bao gồm Quản trị chiến lược, Quản trị nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị sản xuất, Hành vi tổ chức, Thương mại điện tử, Kế toán quản trị, Kinh doanh quốc tế, Tài chính quốc tế;
 • Nắm vững kiến thức chuyên sâu và thực tiễn về Quản trị kinh doanh bao gồm Quản trị chất lượng, Quản trị rủi ro, Quản trị dự án, Quản trị Logistics và Khởi sự doanh nghiệp;
 • Có kiến thức bổ trợ cho khác cho việc phát triển sự nghiệp.

+ Về kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh tế và Đô thị Trường Đại học thủ đô Hà Nội cần đạt chuẩn về kỹ năng như sau:

 • Kỹ năng cứng:
 • Kỹ năng hoạch định và triển khai chiến lược, chính sách kinh doanh của doanh nghiệp; điều hành và quản lý các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch liên quan tới công tác quản trị sản xuất, quản trị marketing, quản trị nhân lực, quản lý dự án đầu tư… và các hoạt động quản trị tác nghiệp khác của doanh nghiệp;
 • Kỹ năng lập và triển khai các kế hoạch nghiên cứu phát triển để giải quyết các vấn đề quản trị kinh doanh;
 • Kỹ năng mềm:
 • Kỹ năng nhận thức bản thân;
 • Kỹ năng lập kế hoạch phát triển sự nghiệp;
 • Kỹ năng khởi sự doanh nghiệp;
 • Kỹ năng khai thác tiềm năng và động lực cá nhân;
 • Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian;
 • Kỹ năng giao tiếp và tạo lập quan hệ;
 • Kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng nhóm làm việc;
 • Kỹ năng thuyết trình;
 • Kỹ năng đàm phán;
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định;
 • Kỹ năng tìm kiếm việc làm;
 • Kỹ năng quản trị sự thay đổi;

+ Về thái độ: Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh – Khoa Kinh tế và Đô thị Trường Đại học thủ đô Hà Nội cần đạt chuẩn về thái độ như sau:

 • Có ý thức công dân, có phẩm chất đạo đức tốt, ý thức sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;
 • Có trách nhiệm và tính cam kết cao với công việc đảm nhận, đáp ứng các chuẩn mực đạo đức của nhà quản trị doanh nghiệp;
 • Biết cách cư xử đúng mực, trung thực, có tác phong làm việc khoa học và chuyên nghiệp.
 • Có thái độ cầu thị, ý thức phấn đấu vươn lên, hoàn thiện bản thân, cập nhật và vận dụng linh hoạt, sáng tạo các kiến thức và kỹ năng quản trị kinh doanh vào công việc.


Tin khác