Giới thiệu mã ngành Luật - Trình độ đại học

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và nhận thức được tầm quan trọng cũng như nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về chuyên ngành Luật học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã triển khai xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo cử nhân Luật học với sự đầu tư kĩ lưỡng từ chủ trương, đội ngũ tham gia xây dựng chương trình đến việc thành lập hội đồng thẩm định chất lượng của chương trình đào tạo.

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội – tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, là trường đại học đầu tiên và duy nhất của UBND thành phố Hà Nội. Trải qua 55 năm xây dựng và trưởng thành, bước vào giai đoạn mới, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thực hiện theo phương châm “kỷ cương nghiêm, chất lượng thực, hội nhập nhanh”, trong đó việc tiến hành mở các mã ngành đào tạo hệ đại học chính quy là điều mà nhà trường chú trọng hướng đến.

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và nhận thức được tầm quan trọng cũng như nhu cầu của xã hội đối với nguồn nhân lực được đào tạo bài bản về chuyên ngành Luật học, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã triển khai xây dựng đề án mở mã ngành đào tạo cử nhân Luật học với sự đầu tư kĩ lưỡng từ chủ trương, đội ngũ tham gia xây dựng chương trình đến việc thành lập hội đồng thẩm định chất lượng của chương trình đào tạo. Mặc dù hiện nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và toàn quốc nói chung, hệ thống các trường Đại học, các cơ sở đào tạo cử nhân Luật chính quy xuất hiện khá nhiều, tuy nhiên đa số các cơ sở đào tạo đều đang đi theo hướng đi cũ là đào tạo theo niên chế. Đây là một thuận lợi cũng như là khó khăn cho trường Đại học Thủ đô Hà Nội khi trở thành một trong những trường đi lên xây dựng chương trình đào tạo theo hướng mới, mở, hội nhập và đáp ứng được các yêu cầu về nghề nghiệp cho sinh viên khi tốt nghiệp ra trường.

Với mục tiêu đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội, có kiến thức chuyên sâu về pháp luật, có tư duy pháp luật nền tảng, có các kỹ năng cơ bản để có thể nghiên cứu, xây dựng, thực hiện pháp luật tại các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và có khả năng học tập ở bậc cao hơn, trong suốt quá trình đào tạo 8 học kì với 124 tín chỉ, mục tiêu của Nhà trường là xây dựng, đào tạo kiến thức cho các sinh viên một cách hệ thống, chuyên nghiệp, tạo môi trường rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt; có  kỹ năng chuyên sâu về pháp luật trong kinh doanh, đồng thời được trang bị những  kiến thức cơ bản và những năng lực đủ để nghiên cứu và xử lý những vấn đề phát sinh trong hoạt động quản lý nhà nước về kinh tế ở góc độ khoa học pháp lý.

Nhà trường tin tưởng rằng, chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật học của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tạo được bước đi mới, bước tiến mạnh mẽ hơn trong việc đào tạo sinh viên có chất lượng thật – kiến thức vững vàng để có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng cử nhân luật trong các vị trí pháp lý thuộc các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội và các doanh nghiệp, đơn vị có vốn đầu tư nước ngoàiTin khác