Thông tin chung Trạm y tế

1. Thông tin liên hệ

- Liên hệ: Phòng Y tế, Tầng 1, Khu B cơ sở 1

- Điện thoại: 04.38336153(cơ sở 1) – 04. 37611065 (cơ sở 3)

- Email: yte@daihocthudo.edu.vn

- Trưởng trạm: Bác sĩ Nguyễn Anh Thư

2. Thời gian thành lập

Bộ phận Y tế được thành lập cùng với sự hình thành và phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội năm 1959.

3. Quá trình phát triển

Trạm Y tế khi mới thành lập là Tổ Y tế trực thuộc phòng Hành chính – Quản trị, là bộ phận phục vụ đào tạo, với nhiệm vụ chăm lo sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, sinh viên, học sinh và thực hiện công tác phòng dịch trong Nhà trường.

Giai đoạn 1959 – 2000: Tổ Y tế

Từ năm 1959 – 1979, Tổ Y tế do bà Hoàng Kim Phụng phụ trách. Từ 1980 – 1982: Tổ Y tế gồm 3 cán bộ do bà Nguyễn Thị Mỹ phụ trách. Từ 1983 – 1993: Tổ Y tế gồm 6 cán bộ do bác sĩ Đoàn Thị Lan phụ trách.

Từ 1993 – 2000, Trường Trung học Sư phạm được sáp nhập vào Trường CĐSP Hà Nội, Tổ Y tế gồm 04 cán bộ, Tổ Trưởng là bác sĩ Đoàn Thị Lan.

Giai đoạn 2001 – 2013: Ban Y tế

Từ năm 2001, Tổ Y tế tách khỏi phòng Hành chính – Quản trị, thành lập Ban Y tế do bác sĩ Đoàn Thị Lan làm Trưởng ban. Từ năm 2006 – 5/2012, Ban Y tế có 3 người do bác sĩ Tạ Thị Thịnh làm Trưởng ban. Từ tháng 5/2012 đến tháng 2/2013 Trưởng ban Y tế là bác sĩ Nguyễn Anh Thư.

Giai đoạn 2013 – nay: Trạm Y tế

Từ tháng 3/2013, theo Quy chế tổ chức và hoạt động mới của Trường, Ban Y tế được đổi tênthành Trạm Y tế. Trạm Y tế trường Đại học Thủ đô được thành lập theo quyết định số 731/QĐ-ĐHTĐHN ngày 18/12/2015.

4. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng

Giúp Hiệu trưởng trong việc bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khoẻ cho sinh viên, cán bộ, viên chức, người lao động trong Trường theo quy định của pháp luật và của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Nhiệm vụ

4.1. Xây dựng nội dung và kinh phí hoạt động của Trạm Y tế cho từng năm học, từng khóa học.

4.2. Tổ chức thực hiện công tác quản lý, chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, cán bộ, viên chức, người lao động. Cụ thể:

a) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ hằng năm và phân loại sức khỏe.

b) Quản lý và lưu hồ sơ sức khỏe.

c) Sơ cứu, cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cấp phát thuốc thông thường; chuyển bệnh nhân lên cơ sở y tế tuyến trên trong những trường hợp cần thiết.

4.3. Tuyên truyền, giáo dục, tư vấn các vấn đề liên quan đến sức khỏe; vận động sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

4.4. Giám sát công tác vệ sinh học đường, vệ sinh môi trường, thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống tai nạn thương tích và các hoạt động khác về y tế trường học.

4.5. Phối hợp với cơ sở y tế tại địa phương, ngành liên quan trong việc triển khai, thực hiện các hoạt động y tế trường học và các hoạt động y tế khác.

4.6. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, đoàn thể trong Trường thực hiện công tác y tế trường học; xây dựng môi trường trường học lành mạnh, an toàn.

4.7. Thực hiện sơ kết, tổng kết và báo cáo kết quả triển khai công tác y tế trường học theo quy định.

4.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tựu nổi bật và định hướng phát triển

Từ khi thành lập, các thế hệ cán bộ y tế Nhà trường đã nỗ lực không ngừng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh,sinh viên, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Kết quả là từ khi thành lập đến nay, Trạm Y tế luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, không để xảy ra dịch bệnh trong trường.

Ghi nhận những thành tích đóng góp cho công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ, giáo viên, sinh viên nói riêng và sự nghiệp giáo dục của Nhà trường nói chung, Ban y tế đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Bằng khen của bộ Giáo dục và đào tạo (năm 2001), Bằng khen của UBND thành phố Hà Nội (năm 2002), Giấy khen của BHXH thành phố Hà Nội nhiều năm liền.