Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) năm 2015, thực hiện Công văn 906/MTTQ-BTT ngày 24 tháng 2 năm 2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026, chiều ngày 11 tháng 3 năm 2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội.

 Dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tri Phương, Trưởng ban Tổ chức Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội; đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; đồng chí Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Trưởng phó các đơn vị trực thuộc trường; Chi uỷ các chi bộ; Ban chấp hành Công đoàn trường; Chủ tịch Công đoàn bộ phận; Bí thư Đoàn thanh niên; Chủ tịch Hội sinh viên và các cử tri.

Đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Trước khi diễn ra Hội nghị, thừa uỷ quyền của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã công bố Quyết định số 1160/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2021 về việc công nhận Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với bà Nguyễn Vũ Bích Hiền, là giảng viên cao cấp, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, thành viên Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Căn cứ theo quy định và hướng dẫn về công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức các Hội nghị: Họp Ban lãnh đạo Nhà trường dự kiến giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026; Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác để nhận xét, bày tỏ sự tín nhiệm đối với người được dự kiến ứng cử và Hội nghị lãnh đạo Nhà trường mở rộng giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu nhất trí giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nhân sự ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có lý lịch chính trị rõ ràng, có sức khỏe tốt; bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái; gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có uy tín cao trong Đảng và trong hoạt động chuyên môn. PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền đã trải qua thực tiễn công tác trên nhiều lĩnh vực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Trên các cương vị được giao, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc chức trách, nhiệm vụ và được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý.

Theo đó, đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được giới thiệu nhân sự ra ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 – 2026 với tỷ lệ đại biểu đồng ý đạt 100% tại tất cả các phiên Hội nghị.

Đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nhấn mạnh, đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ đối với Nhà trường mà còn có ý nghĩa đối với Thành phố Hà Nội. Việc giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội được triển khai nghiêm túc, khách quan và đảm bảo các tiêu chí, yêu cầu như trong các hướng dẫn của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội

Đáp lại sự tin tưởng của các cử tri tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đồng chí Nguyễn Vũ Bích Hiền đã bày tỏ niềm vui mừng và tin tưởng, với sự nỗ lực không ngừng của cá nhân cũng như sự cố gắng, đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên trong toàn trường, khi tham gia ứng cử đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội, đồng chí sẽ góp phần là cầu nối, phản ánh tâm tư, nguyện vọng và ý chí của toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường nói riêng và khối các trường đại học cũng như lĩnh vực ngành giáo dục nói chung đối với sự phát triển của Thành phố  Hà Nội và đất nước.

 Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác