Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 – “Gắn kết yêu thương”

Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 – “Gắn kết yêu thương”

15/06/2018

Thăm và tặng quà cho học sinh trường THPT Lưu Hoàng

Thăm và tặng quà cho học sinh trường THPT Lưu Hoàng

15/06/2018

Sắc màu Lễ hội ẩm thực năm 2018

Sắc màu Lễ hội ẩm thực năm 2018

15/06/2018

ĐH Thủ đô Hà Nội – trường đầu tiên có sinh viên ngành sư phạm tốt nghiệp sớm

ĐH Thủ đô Hà Nội – trường đầu tiên có sinh viên ngành sư phạm tốt nghiệp sớm

15/06/2018

Hội thảo “Nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và phụ huynh về phương pháp tạo môi trường hỗ trợ giao tiếp bằng hình ảnh cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ”

Hội thảo “Nâng cao năng lực chuyên môn cho giáo viên và phụ huynh về phương pháp tạo môi trường hỗ trợ giao tiếp bằng hình ảnh cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ”

15/06/2018

Thành lập khoa Giáo dục nghề nghiệp

Thành lập khoa Giáo dục nghề nghiệp

15/06/2018