Tổng kết khóa đào tạo giảng viên nguồn về Giáo dục liên môn theo cách tiếp cận của Phần Lan

Chiều 30/11, Văn phòng Đại diện Wise Consulting Fin (WCF)  Phần Lan, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ giáo dục đại học và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Lễ Tổng kết khóa đào tạo giảng viên nguồn về Giáo dục liên môn theo cách tiếp cận của Phần Lan.

TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội trao đổi tại Lễ Tổng kết

Dự buổi lễ có đại diện WCF, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ giáo dục đại học, TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội cùng các giảng viên tham gia khóa học.

Các giảng viên nhận chứng chỉ đào tạo

Khóa đào tạo giảng viên nguồn về Giáo dục liên môn theo cách tiếp cận của Phần Lan do Văn phòng Đại diện Wise WCF  Phần Lan, Trung tâm Nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ giáo dục đại học phối hợp tổ chức cho giảng viên đại học tại 3 trường: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, Đại học Sài Gòn và Cao đẳng Quảng Ngãi 2.

Khóa học dành cho giảng viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được tổ chức từ tháng 8 đến tháng 10/2022 với các học phần lý thuyết và thực hành, thiết kế chuyên đề liên môn dành cho khối phổ thông. Giáo viên được đào tạo các cấu phần cốt lõi của một chuyên đề liên môn từ việc xây dựng mục tiêu đến đánh giá chất lượng và đánh giá thúc đẩy sự tham gia của học sinh. Đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông theo chuơng trình giáo dục phổ thông mới năm 2018. Đây là khoá giảng viên nguồn, sau đào tạo, các giảng viên sẽ là nhân tố nòng cốt cho các chương trình đào tạo phổ thông sau này và đào tạo sinh viên theo định hướng giáo dục mới của Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 Tin khác