Trường Đại học Thủ đô Hà Nội làm việc với Viện nghiên cứu phát triển Kinh tế - xã hội Hà Nội

Sáng ngày 9 tháng 4 năm 2021, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã có buổi làm việc, thảo luận một số nội dung với Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội do TS. Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng làm Trưởng đoàn. Cùng đi có các Phó Viện trưởng: TS. Võ Hải Long, TS. Nguyễn Văn Hoạt và các thành viên trong đoàn. Về phía Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, tiếp đoàn có TS. Đỗ Hồng Cường, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường; GS.TS. Đặng Văn Soa, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng lãnh đạo một số đơn vị trong trường.

TS. Nguyễn Ngọc Kỳ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển Kinh tế - Xã hội Hà Nội

Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi, thảo luận một số nội dung cơ bản về nghiên cứu khoa học; hoạt động đào tạo, bồi dưỡng. Theo đó, các bên cung cấp thông tin, hỗ trợ chuyên môn phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học; triển khai đề tài, đề án, nhiệm vụ khi mỗi bên có nhu cầu. Phối hợp trao đổi chuyên gia để thực hiện các nội dung nghiên cứu khoa học khi cần thiết; tổ chức và cử cán bộ tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; hội thảo, tọa đàm trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của các bên.Tổ chức liên danh tham gia thực hiện các đề tài, đề án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ hoặc ký kết các hợp đồng chuyên môn triển khai nghiên cứu, thực hiện các công việc cụ thể thuộc các đề tài, đề án, nhiệm vụ do các bên chủ trì thực hiện. Hai bên hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của hai bên. Hợp tác thực hiện công tác tuyển sinh, tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng thuộc chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các bên.

Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Việc hợp tác trên nhằm phát huy khả năng, thế mạnh trong công tác chuyên môn góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học và cung ứng dịch vụ của hai bên. Qua đó, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên và tìm kiếm và tăng cường cơ hội hợp tác trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của hai bên.

Sau khi thống nhất các nội dung, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội và Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội sẽ tiến hành ký kết thỏa thuận trong thời gian sớm nhất. 

Ngọc Hinh - Ngọc VinhTin khác