Một số thông tin về Hội thảo khoa học dành cho cán bộ, giảng viên trẻ lần thứ 6

Nhằm tạo diễn đàn để các nhà khoa học, học giả, chuyên gia, cán bộ, giảng viên trẻ quan tâm trao đổi học thuật, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học công  nghệ trước bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ ở các nhà trường, ngày 19/8, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức Hội thảo khoa học dành cho cán bộ, giảng viên trẻ lần thứ 6 với chủ đề: “Nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số”.

Trên cơ sở phân tích các quan điểm, xu hướng nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên tại các cơ sở giáo dục đại học hiện nay, Hội thảo sẽ cung cấp các luận cứ khoa học để đề xuất những mô hình xây dựng nghiên cứu, các giải pháp, biện pháp tổ chức nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học cho cán bộ, giảng viên trẻ các trường cao đẳng, đại học nói chung và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng. 

Dự kiến, Hội thảo sẽ tập trung thảo luận về các nội dung: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu khoa học đối với cán bộ, giảng viên trẻ trong bối cảnh chuyển đổi số; Các hướng nghiên cứu, thực trạng các tình hình nghiên cứu; định hướng, giải pháp, kinh nghiệm và các mô hình nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 

Hội thảo sẽ diễn ra trong buổi sáng, thứ Sáu, ngày 19/8 tại Hội trường lớn, cơ sở 1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Thông tin về Hội thảo sẽ được Ban tổ chức tiếp tục cập nhật. Tin khác