Hội thảo Khoa học “Văn hóa công sở và tạo dựng môi trường văn hóa công sở ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội”

 

 Với mục đích làm rõ vai trò quan trọng của môi trường văn hóa công sở, văn hóa nhà trường, hướng tới việc xây dựng bộ qui chế văn hóa thống nhất cho mọi cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đáp ứng tính đặc thù và mục tiêu, chiến lược phát triển của nhà trường sắp tới; Đảng ủy, Công đoàn trường phối hợp với khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn tổ chức Hội thảo khoa học: “Văn hóa công sở và việc tạo dựng môi trường văn hóa công sở ở trường Đại học Thủ đô Hà Nội”.

Hội thảo đã được diễn ra vào sáng ngày 18/05/2023 tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Dự hội thảo có sự tham gia của TS. Nguyễn Văn Tuân – Thường vụ Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường, PGS.TS. Vũ Công Hảo – Đảng Ủy viên, Trưởng Khoa, Khoa KHXH&NV, TS. Lê Thị Thu Hương – Đảng Ủy viên, Trưởng Khoa, Khoa Văn hóa Du lịch;  cùng toàn thể các giảng viên, sinh viên trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

Tại hội thảo, các báo cáo viên tập trung trao đổi, đề cập đến các vấn đề chung về văn hóa công sở, môi trường văn hóa trong trường Đại học, các tiêu chí, tiêu chuẩn, nguyên tắc xây dựng môi trường văn hóa ứng xử ở cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội; phát triển nhân cách học sinh phổ thông từ việc xây dựng môi trường văn hóa nhà trường. Đây đều là những vấn đề thiết thực, có ý nghĩa trong bối cảnh hội nhập văn hóa nhiều phức tạp trong giai đoạn hiện nay. 

TS. Nguyễn Văn Tuân, Phó Hiệu trưởng nhà Trường phát biểu tại Hội thảo

Tại phần trao đổi, thảo luận cùng các báo cáo viên; các chuyên gia, nhà nghiên cứu, các em sinh viên tập trung vào các vấn đề tạo dựng môi trường văn hóa, các căn cứ, nguyên tắc, cơ sở để xây dựng bộ quy tắc ứng xử tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội, đánh giá môi trường văn hóa Đại học cũng như nội dung môi trường văn hóa ở trường phổ thông. Các ý kiến bàn luận sôi nổi, cho thấy, các vấn đề mà BTC Hội thảo lựa chọn để báo cáo có nhiều tính ý nghĩa, thiết thực với các cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. 

Các báo cáo viên tại Hội thảo

Các báo cáo viên của Hội thảo: PGS.TS Lê Thời Tân, TS. Nguyễn Thị Thanh Hòa, TS. Vũ Thị Quỳnh  ... đều khẳng định, trong bối cảnh hiện nay, xây dựng văn hoá công sở, văn hóa học đường sẽ tạo ra môi trường nhân văn, nền tảng tinh thần tiến bộ, thúc đẩy môi trường giáo dục đại học từng bước phát triển và nâng cao giá trị, thương hiệu của trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

 Phát biểu chỉ đạo tại Hội thảo, TS. Nguyễn Văn Tuân - Phó hiệu trưởng Nhà trường cho rằng: Các căn cứ lý luận, các thực trạng khảo sát môi trường văn hóa tại Đại học Thủ đô Hà Nội là những căn cứ hữu ích, thiết thực để sắp tới, nhà trường có những điều chỉnh, bổ sung, thay đổi trong việc ban hành Qui chế ứng xử văn hóa tại Đại học Thủ đô Hà Nội. 

 

PGS.TS. Vũ Công Hảo – Trưởng ban Nội dung Hội thảo

 

PGS.TS. Vũ Công Hảo – Trưởng ban Nội dung Hội thảo cũng khẳng định: các kết quả nghiên cứu, ý kiến, tham luận của các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong Hội thảo này sẽ bổ sung thêm cơ sở, căn cứ để làm rõ hơn nữa ý nghĩa của việc tạo dựng môi trường văn hóa ở trường Đại học cũng như ở các trường phổ thông nói chung và Đại học Thủ đô Hà nói riêng. 

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp. Nhiều vấn đề của hội thảo chưa thể bàn luận kỹ và chi tiết nhưng các kết quả nghiên cứu của các chuyên gia, các nhà khoa học trong và ngoài nhà trường được công bố tại kỷ yếu của Hội thảo này là tài liệu, căn cứ xác thuyết để tạo dựng một môi trường văn hóa công sở nhân văn, lành mạnh, dân chủ ở trường  Đại học Thủ đô Hà Nội. 

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo: 

 

 

 

 Tin khác