Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội họp phiên họp lần thứ Chín

Chiều 20/7, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức họp phiên họp lần thứ Chín dưới sự chủ trì của Chủ tịch Đỗ Hồng Cường. Cùng dự có PGS.TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền, Hiệu trưởng Nhà trường và các thành viên.

 

Các đại biểu thảo luận một số nội dung 

Tại phiên họp lần thứ Chín, các đại biểu Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã thảo luận nhiều nội dung quan trọng, thông qua và ban hành Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; phê duyệt Chính sách học phí đào tạo của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội từ năm học 2022 - 2023 đến năm học 2025 – 2026; Hội đồng trường cơ bản tán thành 02 báo cáo của Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về Tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2021 – 2022. Cũng tại Hội nghị này, các đại biểu cũng thông qua Chương trình công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Hiệu trưởng Nguyễn Vũ Bích Hiền trình bày Dự thảo Báo cáo Tổng kết năm học 2021 – 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2022 - 2023

Theo đó, năm học 2022 – 2023, Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đồng bộ, năng động, sáng tạo. Tập trung mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn Trường, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, đẩy mạnh đổi mới toàn diện quản trị đại học theo hướng tiên tiến. Hội đồng trường sẽ ban hành các nghị quyết nhằm tiếp tục đổi mới phương thức đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng, đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, đặc biệt là nguồn nhân lực phục vụ Hà Nội; quy hoạch phát triển đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu xây dựng trường Đại học đa ngành chất lượng cao. Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học, phấn đấu tạo ra các sản phẩm ứng dụng có hàm lượng nghiên cứu cao phục vụ Thủ đô và các địa phương trên địa bàn Hà Nội. Tăng cường công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, thực hiện việc kiểm định chương trình đào tạo các ngành theo tiêu chuẩn Việt Nam. Nhà trường đẩy mạnh tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, cải thiện môi trường làm việc. Đẩy mạnh hợp tác phát triển và đổi mới các hoạt động phục vụ cộng đồng, tập trung tại các địa bàn có cơ sở hoạt động của Trường.

TS. Đỗ Hồng Cường, Chủ tịch Hội đồng trường thông qua Chương trình công tác của Hội đồng trường Trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm học 2022 - 2023.

Cụ thể, theo Chủ tịch Hội đồng trường Đỗ Hồng Cường, trong năm học 2022 – 2023, Hội đồng trường cần Quyết định Kế hoạch phát triển Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đến năm 2025; ban hành các văn bản Quy định hoạt động của Trường trong nhiệm kỳ 2020 – 2025;  phê duyệt kế hoạch, các chỉ tiêu năm học, các phương hướng hoạt động khoa học công nghệ, hợp tác phát triển, tuyển sinh, kế hoạch tài chính năm 2023 và các nội dung quan trọng khác; thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Hội đồng trường và báo cáo hàng năm trước hội nghị toàn thể cán bộ viên chức, người lao động về kết quả hoạt động của Trường; triển khai các hoạt động khác theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học và Nghị định số 99/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngọc Hinh - Ngọc Vinh

 

 

 Tin khác