Bế mạc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học tại Trường Đại học Thủ đô Hà Nội

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, sáng ngày 17 tháng 6 năm 2020, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội phối hợp với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh đã tổ chức lễ Bế mạc đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng giáo dục tại Nhà trường, dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Các đại biểu tham dự lễ Bế mạc

Tham dự khai mạc về phía Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục có TS. Trần Đình Quang, Giám đốc Trung tâm; Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có PGS.TS. Trần Thị Hà làm Trưởng đoàn cùng các chuyên gia. Về phía Trường Đại học Thủ đô Hà Nội có TS. Nguyễn Tiến Thăng, Chủ tịch Hội đồng trường; PGS.TS. Bùi Văn Quân, Hiệu trưởng Nhà trường; các Phó Hiệu trưởng: TS. Đỗ Hồng Cường, GS.TS. Đặng Văn Soa cùng cán bộ, giảng viên, sinh viên trong trường.

 PGS.TS. Trần Thị Hà , Trưởng đoàn đánh giá ngoài

Thay mặt đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, PGS.TS. Trần Thị Hà đã trình bày Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát chính thức của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội. Báo cáo đã khái quát quá trình thực hiện nhiệm vụ của đoàn, nêu lên các cơ sở, nguyên tắc, tiêu chuẩn trong quá trình đánh giá, làm nổi bật những điểm mạnh đồng thời đưa ra các khuyến nghị để Trường có những kế hoạch cải tiến chất lượng đào tạo của trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Nguyễn Tiến Thăng

Phát biểu tại lễ Bế mạc, Chủ tịch Hội đồng trường, TS. Nguyễn Tiến Thăng nhấn mạnh việc đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục, đào tạo là chủ trương lớn của Nhà nước, tạo cơ hội cho các trường đại học nói chung và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội nói riêng nhận ra những ưu thế và tồn tại, xác định các vấn đề cần đổi mới, cải tiến nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở các kiến nghị của đoàn đánh giá, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội sẽ xây dựng báo cáo tổng kết, tiếp thu kiến nghị đề xuất của các chuyên gia, xây dựng chương trình hành động toàn diện từ quản lý đến giáo dục, phấn đấu trở thành trường đại học uy tín trong nước và khu vực. Nhà trường cũng đánh giá cao vai trò của công tác đánh giá ngoài. Trong quá trình phục vụ, đáp ứng các yêu cầu của đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, từng cá nhân của từng đơn vị trong trường đã tự chuyển mình, tự điều hướng, dần hình thành nên văn hóa chất lượng tại đơn vị. Qua đợt đánh giá này, văn hóa phục vụ và chất lượng đào tạo của trường sẽ từng bước được nâng cao và phát triển.

Đại diện các đơn vị ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 

Kết thúc đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục VCEA, Trường Đại học Vinh, Trưởng đoàn đánh giá ngoài và Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã ký Biên bản hoàn thành đợt khảo sát chính thức đánh giá chất lượng trường.

Ngọc Hinh - Ngọc VinhTin khác