“Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh sinh viên” đầu khóa năm học 2021 - 2022

 

Từ 14-17/10/2021, “Tuần sinh hoạt Công dân – Học sinh sinh viên” đầu khóa năm học 2021 – 2022 cho sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã được diễn ra dưới hình thức trực tuyến. 

Đây là hoạt động thường niên của Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, được tổ chức vào đầu và cuối mỗi năm học. “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” đầu khóa năm học 2021– 2022 nhằm giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật; thông tin về thực tiễn giáo dục Thủ đô Hà Nội trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyển dụng viên chức; giúp sinh viên định hướng tư tưởng và hành động đúng. Kỳ học đã phổ biến Quy chế Đào tạo; Hướng dẫn sử dụng cổng thông tin để đăng kí tín chỉ, xem lịch học, lịch thi, xem chương trình đào tạo và cách thức phân bổ đăng kí môn học; Chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra; Quy chế học sinh sinh viên. Phổ biến một số quy định về công tác khảo thí; Quy định về nghĩa vụ tài chính của sinh viên đối với Nhà trường. Giới thiệu Đề án giảng dạy Giáo dục thể chất đại trà theo nhu cầu xã hội của trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Quy định về chuẩn đầu vào và chuẩn đầu ra ngoại ngữ. Hướng dẫn sinh viên tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào thanh niên. Tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19. Giới thiệu về hoạt động thư viện và hướng dẫn sinh viên tra cứu thông tin. Ngoài ra, đại diện các khoa cũng tiến hành gặp mặt các sinh viên trong kỳ học này. 

Với bài giảng sinh động, cách nói chuyện gần gũi, các giảng viên và chuyên gia đã giúp sinh viên tiếp cận và lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, tạo hành trang để sinh viên chuẩn bị bước vào môi trường học tập và làm việc mới.

Tuần học đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục.

Ngọc Hinh

 

 Tin khác