Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017

Chiều ngày 02 tháng 01 năm 2018, trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2017.

Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trường ĐH Thủ đô Hà Nội theo Quyết định số 1282/QĐ-ĐHTĐHN ngày 21 tháng 12 năm 2017 với 12 thành viên chia thành 04 tiểu ban: Thường trực, Tuyên truyền, Chính sách – Pháp luật, Khoa học – Văn hóa – Thể thao nhằm bao quát mọi lĩnh vực về công tác hỗ trợ phụ nữ trong Nhà trường.

GS.TS. Đặng Văn Soa – Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Nhà trường

Theo GS.TS Đặng Văn Soa – Phó Hiệu trưởng, Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ trường ĐH Thủ đô Hà Nội, công tác bình đẳng giới của trường luôn được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quan tâm và đạt được những thành tích tiêu biểu trong năm 2017. Ban đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2017 với nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo tiếng vang lớn trong cộng đồng, tập trung vào 2 dịp cao điểm là tháng Ba (Tháng quốc tế phụ nữ) và tháng hành động vì bình đẳng giới (25/11 – 25/12).

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TU ngày 30/12/2011 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng trong công tác quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, trường ĐH Thủ đô Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu trong toàn Thành phố trong lĩnh vực này. Tỉ lệ nữ trong cấp ủy cơ sở chiếm 55%. Tỉ lệ nữ trong lãnh đạo cấp trường chiếm 70% trong đó có nhiều đơn vị 100% lãnh đạo đơn vị là nữ như khoa Khoa học Tự nhiên, Khoa Giáo dục Mầm non, Khoa Ngoại ngữ, Khoa Giáo dục Tiểu học, Phòng Thanh tra Pháp chế, Phòng Quản trị…Tỉ lệ nữ trong lãnh đạo cấp bộ môn là 80,6%.

Hoạt động chuyên môn của các nữ cán bộ, giảng viên cũng đạt được nhiều thành công. Trong năm học qua, có 04 nữ cán bộ, giảng viên nữ bảo vệ thành công Luận án Tiến sĩ, 07 nữ cán bộ, giảng viên bảo vệ xong cơ sở. Ngoài ra, nhiều nữ cán bộ, giảng viên đã tham gia huấn luyện các đội tuyển thi Omlympic đạt thành tích cao và tham gia thực hiện nhiều đề tài nghiên cứu khoa học các cấp.

Tại Hội nghị, các nữ cán bộ, giảng viên đạt thành tích cao đã được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND Thành phố Hà Nội và trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

Khen thưởng các nữ cán bộ, giảng viên đạt thành tích cao trong năm 2017

Những đóng góp của các nữ cán bộ viên chức đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng trường ĐH Thủ đô Hà Nội trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng. Đó là cơ sở, động lực để Nhà trường hoàn thành tốt hơn nữa những nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Thủ đô giao phó.

Ngọc Hinh – Công KhanhTin khác