Thông báo về việc tổ chức Lễ chào cờ tháng 5 năm 2017

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo về việc Tổ chức Lễ chào cờ Tổ quốc tháng 5 năm 2017 tại Cơ sở I như sau:

Thông báo về việc Tổ chức Lễ chào  cờ Tổ quốc

Sơ đồ Lễ chào cờ tháng 5 năm 2017 tại cơ sở 1Tin khác