Thông báo tuyển sinh các ngành Hệ đại học

Thông báo tuyển sinh các ngành Hệ đại học năm 2017

(Thông báo số 308/TB-ĐHTĐHN ngày 22/3/2017)

STTTên ngànhMã ngànhTổ hợp môn thi xét tuyển

bằng kết quả thi THPT

Mã tổ hợpChỉ tiêuXem thêm
1GD Tiểu học52140202
 • Toán học, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, KHTN, Tiếng Anh
 • D01
 • D96
 • D72
90
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
2GD Mầm non52140201
 • Ngữ văn, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)
 • Tiếng Anh, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)
 • Toán, NK mầm non 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm), NK mầm non 2 (Hát)
 • M01

 

 • M08

 

 • M09

 

90
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
3Quản lí giáo dục52140114
 • Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • C00
 • D78
 • D14
 • D15
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
4GD Công dân52140204
 • Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, GDCD, Lịch sử
 • C00
 • D72
 • D66
 • C19
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
5Ngôn ngữ Anh52220201
 • Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
 • D01
 • D14
 • D15
 • D78
60
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
6Việt Nam học52220113
 • Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh
 • Ngữ văn, Lịch sử, tiếng Anh
 • Ngữ văn, KHXH, tiếng Anh
 • C00
 • D15
 • D14
 • D78
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
7Ngôn ngữ Trung quốc52220204
 • Ngữ văn, Toán học, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
 • D01
 •  D15
 •  D14
 •  D78
60
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
8Sư phạm Toán52140209
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Hóa, Tiếng Anh
 • Toán, KHTN, Tiếng Anh
 • Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 • A00
 • D07
 • D90
 • A01
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
9Sư phạm Lịch sử52140218
 • Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
 • Ngữ văn,  Lịch sử, GDCD
 • C00
 • D78
 • D14
 • C19
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
10Sư phạm Vật lí52140211
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Vật lý, Sinh học
 • Toán, KHTN, Tiếng Anh
 • Toán, Vật Lý, Tiếng Anh
 • A00
 • A02
 • D90
 • A01
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
11Công nghệ thông tin52480201
 • Toán, Vật lý, Hóa học
 • Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh
 • Toán, KHTN, Tiếng Anh
 • Toán, Vật lý, Tiếng Anh
 • A00
 • D01
 • D90
 • A01
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 
12Công tác xã hội52760101
 • Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý
 • Ngữ văn, KHXH, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, GDCD, Tiếng Anh
 • Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • C00
 • D78
 • D66
 • D01
40
 • Giới thiệu ngành đào tạo
 • Chuẩn đầu ra 

Lưu ý: Môn in đậm là môn được nhân hệ số 2.

Xem chi tiết thông báo tuyển sinh tại đây. Tin khác