Thông báo tổ chức sát hạch tuyển chọn sinh viên vào lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo tổ chức sát hạch tuyển chọn sinh viên vào lớp Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017.

Thực hiện kế hoạch đào tạo sinh viên Chất lượng cao trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017, Trường Đại học (ĐH) Thủ đô Hà Nội thông báo kế hoạch sát hạch tuyển chọn như sau:

1. Ngành tuyển và chỉ tiêu:

Tuyển chọn sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017 với chỉ tiêu 25 sinh viên.

2. Đối tượng tham gia tuyển chọn: Tất cả sinh viên đã trúng tuyển vào ngành Giáo dục Tiểu học trình độ đại học hệ chính quy khóa 2017 của Trường ĐH Thủ đô Hà Nội.

3. Hình thức và lịch tổ chức:

– Thời gian: ngày 15/8/2017 (Thứ 3).

– Địa điểm: Cơ sở 3 Trường ĐH Thủ đô Hà Nội, số 6 phố Vĩnh Phúc, đường Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội.

TT

Hình thức

Thời gian làm bài Địa điểm
1 Làm bài trắc nghiệm trí tuệ 7h30 – 8h30 P303, 304, 305 (Nhà B)
2 Phỏng vấn tiếng Anh Từ 9h00 P303, 304, 305 (Nhà B)
3 Phỏng vấn tại khoa GDTH Từ 13h30 P204 (Nhà B)

Nhà trường lựa chọn 50 sinh viên có kết quả 2 bài sát hạch (Trắc nghiệm trí tuệ và phỏng vấnTiếng Anh) cao nhất để tiếp tục tham gia phỏng vấn tại Khoa GD Tiểu học.

– Phỏng vấn tại Khoa GD Tiểu học: 13h30 ngày 15/8/2017 (Thứ 3). Tại Phòng nghiệp vụ 204, nhà B, cơ sở 3.

– Công bố kết quả: ngày 16/8/2017 (Thứ 4).

* Kinh phí: Nhà trường không thu kinh phí sát hạch.

4. Kết quả tuyển chọn được tính theo công thức sau:

KQ = TNTT + PVTA + KPV

Trong đó:

– KQ: là kết quả khảo sát tuyển chọn.

– TNTT: là điểm trắc nghiệm năng lực trí tuệ.

– PVTA: là điểm phỏng vấn tiếng Anh.

– KPV: là điểm phỏng vấn của khoa GD Tiểu học.

Nguyên tắc xét tuyển: lấy điểm xét tuyển từ trên cao xuống đến hết chỉ tiêu.Tin khác