Thông báo tham gia khóa học Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Với mục đích nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức khóa học, có mời chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ về tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

Với mục đích nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tổ chức khóa học, có mời chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ về tập huấn cho cán bộ, giáo viên nhà trường.

 1. Nội dung khóa học:
 • Tên khóa học: Kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp

Professional communication skills

 • Giới thiệu một số kỹ năng thuyết trình chuyên nghiệp bằng tiếng Anh: Phát âm, hội thoại, giao tiếp, hùng biện, tạo PowerPoint chuyên nghiệp, viết tóm tắt tiểu sử chuyên nghiệp.
 1. Thời gian, địa điểm
 • Thời gian: 8h30 – 16h, Thứ 5 (ngày 23/3/2017)
 • Địa điểm: PHA5
 1. Thành phần
 • Đại diện BGH;
 • Đại diện lãnh đạo các phòng: ĐT, QLKHCN-HTPT, TC, KTĐBCLGD;
 • Báo cáo viên: Eric Wenninger – Chuyên gia ngôn ngữ của Đại sứ quán Hoa Kỳ;
 • Các giảng viên có thể nghe hiểu Tiếng Anh tại các khoa: NN: 15 giảng viên, TN (5), XH (4), MN (3), TH (3), CNTT (3), CNMT (1), TLGD (3), GDCT (3), VHDLDV (2), KTĐT (1);
 • Một số cán bộ, giáo viên của các Trường đối tác;
 • Cán bộ, giảng viên, sinh viên quan tâm.

Chương trình khóa tập huấn được gửi kèm thông báo này. Các thành viên tham dự phải mang laptop tới học tập. Mọi thông tin về khóa tập huấn xin liên hệ: Bùi Thu Giang (email: [email protected], 0933878686 – 0432242823).

Đề nghị các đơn vị cử thành phần tham dự theo đúng thông báo.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

Đặng Văn Soa

HANOI METROPOLITAN UNIVERSITY

        AGENDA

Professional  communication skills

TimeTopic
8:30 amWelcome and Workshop Overview
8:45 amSession 1 – Professional Introductions

– Networking Ice Breaker

– Writing a Professional Biography

10:15 amBreak
10:30 amSession 2 – Public Speaking

– Engaging your Audience

– Organizing your Presentation

– Using Diplomatic English

1:00 pmSession 3 – PowerPoint Presentations

– Making Effective PowerPoint Slides

– Organizing your PowerPoint

2:30 pmBreak
2:45 pmSession 4 – Steps to Presenting at a Conference

– Conferences as Professional Development

– Writing a Conference Abstract

3:45 pmWorkshop Evaluation and Closing Remarks

Tệp đính kèm: Toàn văn thông báoTin khác