Hướng tới Đại hội Công đoàn trường lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Đại hội Công đoàn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 – 2028 sẽ được tổ chức vào 16/2/2023. Đến thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội đang được hoàn thiện.

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp của Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội được lựa chọn, chỉ định là đơn vị tổ chức Đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối các trường Đại học, Cao đẳng thuộc Cụm công đoàn số 3 bao gồm Công đoàn trường Cao đẳng Nghề Công nghệ cao; Cao đẳng Thương Mại và Du lịch; Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội; Trường Đại học Hòa Bình. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Ban chấp hành Công đoàn trường đã xây dựng và ban hành kế hoạch về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028; thành lập, phân công nhiệm vụ các tiểu ban Đại hội, dự toán kinh phí tổ chức Đại hội, xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành, Ủy Ban kiểm tra; Báo cáo chính trị... Công tác chuẩn bị địa điểm, trang trí khánh tiết, tuyên truyền, hậu cần cũng được chuẩn bị chu đáo nhằm tuyên truyền cho cán bộ, giảng viên, người lao động biết, nắm thông tin về Đại hội, về tổ chức Công đoàn, để Đại hội Công đoàn trở thành một hoạt động nổi bật trong năm của đơn vị.

Là tổ chức chính trị - xã hội của giai cấp công nhân và người lao động, trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã phát huy truyền thống, bám sát định hướng của Công đoàn cấp trên, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, phối hợp tốt với chính quyền, đoàn thanh niên, hội sinh viên hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

 

 Tin khác