Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Chiều ngày 26 tháng 1 năm 2018, Đảng bộ trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Dự Hội nghị, về phía Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy,  đồng chí Phạm Văn Hải – Trưởng ban Tuyên giáo; về phía trường ĐH Thủ đô Hà Nội có đồng chí Bùi Văn Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; đồng chí Đỗ Hồng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể các đảng viên trong Đảng bộ.

Đảng bộ trường ĐH Thủ đô Hà Nội trực thuộc khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, bao gồm 21 chi bộ với số lượng 179 đảng viên. Năm 2017, Đảng bộ Nhà trường đã hoàn thành và thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu công tác đề ra, vai trò lãnh đạo của cấp ủy đã có nhiều đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được các cấp ủy Đảng triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt chính trị, tư tưởng tổ chức, kiểm tra, giám sát, đạt được những kết quả quan trọng. Chỉ đạo thành công đại hội của 21 Chi bộ nhiệm kì 2017 – 2020. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều tiến bộ, tổ chức bộ máy và cán bộ các cấp tiếp tục được củng cố, kiện toàn.

Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng bộ trường đã chỉ đạo bám sát mục tiêu, lộ trình đề án phát triển Nhà trường thành trường đại học đa ngành, các khối ngành ngoài sư phạm được mở rộng, phát triển mở rộng quy mô gắn liền với chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường. Đảng bộ đã chỉ đạo hoàn thành việc mở 18 mã ngành đào tạo đại học; hoàn thành xuất sắc kế hoạch tuyển sinh năm 2017; tổ chức thí điểm và hoàn thành đề án thực tập thường xuyên; xây dựng chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học; chương trình giáo dục định hướng nghề nghiệp – ứng dụng (POHE)… Công tác Khảo thí – Đảm bảo chất lượng, công tác Nghiên cứu khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã hoàn thành tốt công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ giảng viên cơ hữu cả về số lượng và chất lượng, đáp ứng yêu cầu đội ngũ của trường đại học đa ngành. Hiện trường có 01 Giáo sư, 07 Phó Giáo sư, 44 Tiến sĩ, 209 Thạc sĩ (trong đó có 40 Nghiên cứu sinh), 91 Cử nhân…

Năm 2017, Đảng bộ trường ĐH Thủ đô Hà nội đạt danh hiệu  “Đảng bộ trong sạch vững mạnh”; 10 Chi bộ đạt danh hiệu “Chi bộ trong sạch vững mạnh”; 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ v.v…

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn – Phó Bí thư Đảng ủy khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2017. Toàn Đảng bộ đã bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, nêu cao tinh thần đoàn kết, dân chủ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị Nhà trường được phát huy, cơ bản hoàn thành nhiệm vụ đề ra năm 2017. Sang năm 2018, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn đề nghị Đảng bộ Nhà trường tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 6; chỉ đạo công tác chuyên môn, đào tạo, phát triển trường ĐH Thủ đô Hà Nội trở thành trường đa ngành, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của Thủ đô và cả nước.

Đồng chí Bùi Văn Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã tiếp thu và ghi nhận những ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng thời nhấn mạnh, năm 2018 Đảng bộ trường ĐH Thủ đô Hà Nội cần tăng cường công tác Giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo ra sự đồng thuận của toàn bộ hệ thống chính trị trong Nhà trường đối với công tác này; tích hợp mục tiêu Giáo dục chính trị, tư tưởng trong tất cả các hoạt động để công tác giáo dục đạt hiệu quả cao. Tiếp tục triển khai định hướng phát triển Nhà trường theo hướng đa ngành, mang tính “Hà Nội hóa” và “Quốc tế hóa” trong quá trình đào tạo. “Quốc tế hóa” để Nhà trường đạt các chuẩn mực về học thuật, mang tầm khu vực, quốc tế, qua đó trường không bị chậm lại so với các trường đào tạo khác. “Hà Nội hóa” để tạo ra sự khác biệt trong “sản phẩm” đào tạo của trường ĐH Thủ đô Hà Nội; tạo ra “bản sắc riêng” cho sinh viên. “Bản sắc riêng” này được tiếp nối truyền thống văn hóa của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Đây là một quá trình lâu dài và đòi hỏi phải có chương trình đào tạo đồng bộ, khoa học. Năm 2018, Nhà trường cũng hướng tới mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý và nghiệp vụ chuyên môn. Trước mắt là xây dựng được hạ tầng cơ sở CNTT hiện đại, phù hợp với quy mô hoạt động của một trường đại học đa ngành.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, Đảng ủy Nhà trường đã ban hành 5 Nghị quyết chuyên đề, đó là: Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, xây dựng văn hóa phục vụ; Xây dựng đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học; Đổi mới hoạt động Khoa học công nghệ, đảm bảo chất lượng trong bối cảnh hiện tại và phù hợp điều kiện thực tế của Nhà trường; Thí điểm về cơ chế quản lý tự chủ đối với một số đơn vị; Tăng cường công tác Khảo thí – Đảm bảo chất lượng giáo dục, chú trọng kiểm định chương trình đào tạo và các điều kiện phục vụ đào tạo.

Tại Hội nghị Bí thư Đảng ủy Bùi Văn Quân mong muốn toàn thể đảng viên đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm, vượt qua trở ngại khó khăn, là những người đi đầu tạo ra động lực mới để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, đưa trường ĐH Thủ đô Hà Nội trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Ngọc Hinh – Công KhanhTin khác