Hội nghị Quán triệt thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 

Ngày 11 tháng 1 năm 2018, Đảng bộ trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã triển khai tổ chức Hội nghị Quán triệt, tuyên truyền triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (BCH TW Đảng) khóa XII. Dự Hội nghị có Đ/c Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đ/c Bùi Văn Quân – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội; Đ/c Đỗ Hồng Cường – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường cùng toàn thể đảng viên của Đảng bộ trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Tại Hội  nghị, Đ/c Đào Tiến Dũng – Phó trưởng phòng Lý luận chính trị và lịch sử Đảng – Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đã giới thiệu các nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XII đã ban hành, gồm 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về công tác dân số trong tình hình mới”.

Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, Nhà nước, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách, “liên quan đến đổi mới, phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế”; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; về quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của mọi người, mọi gia đình…

Ngay sau Hội nghị, toàn thể đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch cá nhân về những vấn đề được quán triệt và đề xuất một số ý kiến, giải pháp để đẩy mạnh các hoạt động của cá nhân, đơn vị theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị BCH TW  Đảng lần thứ Sáu khóa XII.

Ngọc Hinh – Công Khanh

          Tin khác