Hội nghị “Nâng cao kĩ năng nghề nghiệp của giảng viên khoa Khoa học xã hội”

Thành thạo nghiệp vụ chuyên môn và thường xuyên cập nhật các kỹ năng nghề nghiệp mới là một trong những tiêu chuẩn năng lực nghề nghiệp của giảng viên đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Để bắt nhịp xu thế giáo dục đại học hiện đại, ngày 23/11/2017, khoa Khoa học Xã hội đã tổ chức Hội nghị khoa học “Nâng cao kĩ năng nghề nghiệp cho giảng viên khoa học xã hội” tại hội trường A5, cơ sở 1, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội.

Tham dự hội nghị có đại diện của một số đơn vị trong trường: TS. Phạm Ngọc Sơn – Trưởng phòng Quản lý khoa học công nghệ và Hợp tác phát triển, PGS.TS. Vũ Công Hảo – Trưởng phòng Tạp chí,  ThS. Ngô Hải Chi – Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, PGS.TS. Nguyễn Vũ Nhân – Trung tâm Khoa học Công nghệ, ThS. Hoàng Thị Mai – Trưởng khoa Công nghệ thông tin. Hội nghị cũng thu hút sự quan tâm, tham dự và đóng góp ý kiến của một số giảng viên thuộc các khoa, phòng khác trong trường như TS. Nguyễn Huy Kỷ – khoa Ngoại ngữ, ThS. Hà Đặng Cao Tùng – Khoa Công nghệ thông tin, TS. Nguyễn Hồng Minh – khoa Tâm lý Giáo dục, TS. Phạm Thị Minh – Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục cùng toàn thể cán bộ giảng viên khoa Khoa học Xã hội.

PGS.TS. Phạm Quốc Sử – Trưởng khoa Khoa học Xã hội

Trong báo cáo đề dẫn, PGS.TS. Phạm Quốc Sử – Trưởng khoa Khoa học Xã hội đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc phát triển kĩ năng nghề nghiệp cho giảng viên trong xu thế hội nhập và tin tưởng rằng vấn đề mà hội nghị đưa ra sẽ thực sự hữu ích đối với của mỗi giảng viên cũng như sự đóng góp của khoa Khoa học Xã hội đối với sự nghiệp chung của nhà trường.

Nguyễn Thị Thu Nga bàn về xây dựng thương hiệu của cơ sở đào tạo trong thế giới nghề nghiệp

Bối cảnh hội nhập, toàn cầu hóa đặt ra những yêu cầu mới đối với giảng viên; theo đó, người giảng viên buộc phải đảm nhận một số vai trò mới. Theo lôgic này, kĩ năng phát triển nghề nghiệp liên tục của giảng viên rất phong phú, vì vậy, nâng cao kĩ năng nghề nghiệp của đội ngũ giảng viên là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Các ý kiến trình bày, thảo luận tại Hội nghị đều tập trung vào giải pháp nâng cao các nhóm kĩ năng nghề nghiệp chủ yếu của giảng viên như kĩ năng chuyên môn, kĩ năng giảng dạy, kĩ năng nghiên cứu khoa học, kĩ năng phát triển chương trình đào tạo, kĩ năng phát triển thế giới nghề nghiệp, kĩ năng tư vấn, cố vấn học tập… Bên cạnh đó, ngoại ngữ và công nghệ thông tin được coi là những công cụ không thể thiếu của giảng viên hiện đại trong quá trình phát triển các kĩ năng nghề nghiệp.

PGS.TS. Lê Thời Tân – Phó Trưởng khoa Khoa học Xã hội kết luận tại hội nghị đã đánh giá ý nghĩa thiết thực của vấn đề nâng cao kĩ năng nghề nghiệp của giảng viên trong bối cảnh hiện tại của giáo dục đại học, đặc biệt đối với giảng viên trong khoa. Hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi vấn đề khoa học giáo dục mà còn giúp giảng viên chia sẻ và học hỏi những kinh nghiệm đồng nghiệp để hoàn thiện kĩ năng cá nhân. Có thể nói, Hội nghị là sự khởi động quan trọng và có ý nghĩa để mỗi giảng viên khoa Khoa học Xã hội chủ động, nhanh chóng tiếp cận, chiếm lĩnh các kĩ năng; đáp ứng các yêu cầu, nhiệm vụ của một giảng viên đại học giai đoạn đổi mới.

Trần Vân Anh – Khoa Khoa học xã hộiTin khác