ĐH Thủ đô Hà Nội ‘mở đường’ chuẩn hóa các kỹ năng CNTT


Gần đây, dư luận có một số băn khoăn về việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ Công nghệ thông tin (CNTT) theo Thông tư liên tịch số 17/2016 do Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 21/6/2016, quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT. Phóng viên báo Đại đoàn kết đã có cuộc trao đổi với TS. Đỗ Hồng Cường – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội, một trong số những trường đủ điều kiện tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT tại TT 03/2914/TT-BTTTT để làm rõ vấn đề này.
PV: Thưa ông, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014, vậy cụ thể hóa các yêu cầu về kiến thức lý thuyết, kỹ năng thực hành đối với mỗi cá nhân trong việc sử dụng CNTT như thế nào?

TS Đỗ Hồng Cường – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội

TS. Đỗ Hồng Cường: Thông tư 03 của Bộ TT&TT quy định chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 28/4/2014. Theo đó, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT gồm chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao.
Thông tư 03 nêu rõ, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản gồm 6 mô-đun: hiểu biết về CNTT cơ bản; sử dụng máy tính cơ bản; xử lý văn bản cơ bản; sử dụng bảng tính cơ bản; sử dụng trình chiếu cơ bản; sử dụng Internet cơ bản. Còn chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao gồm 9 mô đun: xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính nâng cao; sử dụng trình chiếu nâng cao; sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu; thiết kế đồ họa hai chiều; biên tập ảnh; biên tập trang thông tin điện tử; an toàn, bảo mật thông tin; sử dụng phần mềm kế hoạch dự án. Cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản phải đáp ứng yêu cầu của cả 6 mô-đun nêu trên. Còn cá nhân đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT nâng cao phải đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản, đồng thời đáp ứng yêu cầu của tối thiểu 3 trong 9 mô-đun quy định.
Cá nhân tôi cho rằng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT này là tiêu chuẩn mới, phù hợp hơn, thay thế cho chuẩn cũ. Còn theo đánh giá của các chuyên gia trong ngành, chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT do Bộ TT&TT ban hành là bộ chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT đầu tiên mở đường cho việc chuẩn hóa các kỹ năng CNTT.
Bộ GD&ĐT đã ban hành Thông tư 19 ngày 8/9/2015 trong đó có quy định việc quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, việc in phôi, quản lý văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của cơ sở giáo dục đại học được áp dụng ra sao?
Tại điều 15, khoản 1, mục 2, chương 3 của Thông tư 19 này quy định, các cơ sở giáo dục đại học tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân (trừ chứng chỉ giáo dục quốc phòng – an ninh), chịu trách nhiệm quản lý phôi văn bằng theo quy định của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.
Căn cứ vào khoản 2, điều 9 của Quy chế này và mẫu văn bằng chứng chỉ do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học phê duyệt mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ; gửi mẫu phôi văn bằng, chứng chỉ về Bộ GD&ĐT và cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan công an địa phương nơi đóng trụ sở chính để báo cáo; chịu trách nhiệm về nội dung in trên phôi văn bằng, chứng chỉ và tổ chức in phôi văn bằng, chứng chỉ.
Ngày 21/6/2016, Bộ GD&ĐT cùng Bộ TT&TT đã ký ban hành Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT quy định hoạt động tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT trong đó yêu cầu chứng chỉ cấp phải theo mẫu phôi khác. Tuy vậy, một số bạn đọc phản ánh, trường ĐH Thủ đô Hà Nội vẫn sử dụng mẫu phôi văn bằng không phải do Bộ GD&ĐT ban hành, tại sao lại có sự việc này thưa ông?
Thông tư 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT tiếp tục lấy Thông tư 03/2014-BTTTT làm chuẩn mực, song yêu cầu chứng chỉ cấp thì phải theo mẫu phôi khác. Theo đó, khoản 1 điều 12 và 22 của Thông tư nêu rõ hiệu lực thi hành “mẫu phôi chứng chỉ và việc quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT” từ ngày 10/8/2016.
Tuy nhiên, khi ban hành Thông tư 17 này liên Bộ đã không kèm theo mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT. Hay nói cách khác, vào thời điểm này Bộ GD&ĐT chưa thông báo mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT cụ thể. Và như vậy, có thể hiểu mẫu phôi chứng chỉ và việc quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT vẫn sẽ được áp dụng theo Thông tư 19/2015/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT từ trước đó.
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã thực hiện đầy đủ các thủ tục để thực hiện về mẫu phôi chứng chỉ và việc quản lý phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trường đã báo cáo, gửi mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT về Bộ GD&ĐT, cơ quan quản lý trực tiếp, cơ quan công an địa phương nơi đóng trụ sở chính; chịu trách nhiệm về nội dung in trên phôi văn bằng, chứng chỉ.
Vậy việc sử dụng mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT của ĐH Thủ đô Hà Nội hoàn toàn đúng quy định? Tôi được biết, Bộ GD&ĐT đã ban hành mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT, trường đã thực hiện cấp chứng chỉ theo quy định chung của Bộ GD&ĐT chưa?
Tôi khẳng định, việc trường ĐH Thủ đô Hà Nội cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT chuẩn kỹ năng theo TT 03 là đúng thẩm quyền và đúng quy định. Việc một số học viên băn khoăn, thắc mắc là do chưa nắm được và hiểu rõ lộ trình khi Thông tư 17 liên Bộ được ban hành.
Gần đây, cũng có một số đơn vị báo chí phản ánh không đúng tinh thần của vấn đề này, gây tâm lí không tốt và ảnh hưởng đến uy tín của Nhà trường, chúng tôi đã làm việc với đơn vị báo chí đó yêu cầu đính chính, phản ánh đúng, đầy đủ thông tin. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có làm việc với Phòng An ninh chính trị nội bộ (PA83), Công an Thành phố Hà Nội để khẳng định việc cấp và quản lý chứng chỉ ứng dụng CNTT là đúng thẩm quyền và quy định.
Từ tháng 1/2017 đến nay, sau khi Bộ GD&ĐT ban hành mẫu phôi chứng chỉ ứng dụng CNTT mới theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT, trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã tổ chức thi và cấp chứng chỉ cho các học viên theo mẫu phôi chứng chỉ CNTT theo quy định của Bộ GD&ĐT. Như vậy, các học viên hoàn toàn có thể yên tâm tiếp tục ôn luyện và tham gia thi chứng chỉ ứng dụng CNTT tại Nhà trường.
Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

(Theo báo Đại đoàn kết)Tin khác