Danh sách sinh viên nhập học đợt 1

DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬP HỌC ĐỢT 1
Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo danh sách và phân bổ các lớp đối với sinh viên đã nhập học đợt 1.
Chi tiết xem trong file đính kèm.
Hệ Cao đẳng:
1. Giáo dục mầm non C2017A
2. Giáo dục mầm non C2017B
3. Giáo dục thể chất C2017
4. Giáo dục tiểu học C2017A
5. Giáo dục tiểu học C2017B
6. Sư phạm Địa lý C2017
7. Sư phạm Tiếng Anh C2017
8. Sư phạm Hóa học C2017
9. Sư phạm Vật lý C2017
10. Sư phạm Lịch sử C2017
11. Sư phạm Tin học C2017
12. Sư phạm Toán học C2017
13. Sư phạm Ngữ văn C2017
Hệ Đại học:
1. Chính trị học D2017
2. Công nghệ thông tin D2017
3. Công tác xã hội D2017
4. Giáo dục đặc biệt D2017
5. Giáo dục mầm non D2017A
6. Giáo dục mầm non D2017B
7. Giáo dục tiểu học D2017A
8. Giáo dục tiểu học D2017B
9. Giáo dục công dân D2017
10. Logitics D2017
11. Luật D2017A
12. Luật D2017B
13. Ngôn ngữ Anh D2017A
14. Ngôn ngữ Anh D2017B
15. Ngôn ngữ Trung Quốc D2017A
16. Ngôn ngữ Trung Quốc D2017B
17. Quản lý giáo dục D2017
18. QT Dịch vụ du lịch và lữ hành D2017
19. QT Khách sạn D2017
20. Quản trị kinh doanh D2017A
21. Quản trị kinh doanh D2017B
22. Sư phạm Vật lý D2017
23. Sư phạm Lịch sử D2017
24. Sư phạm Toán học D2017
25. Sư phạm Ngữ văn D2017A
26. Sư phạm Ngữ văn D2017B
27. Toán ứng dụng D2017
28. Việt Nam học D2017


Tin khác