Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên sư phạm đi thực tập trong thời gian cả nước tích cực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra;

Thực hiện Thông báo số 78/TB-ĐHTĐHN ngày 01/02/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội v/v tổ chức dạy - học và thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa, Cố vấn học tập, giảng viên Trưởng đoàn và sinh viên đi thực tập sư phạm tại các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông thực hiện một số nội dung sau:

1. Ban chủ nhiệm khoa

Nắm bắt tình hình sức khỏe của sinh viên trong khoa, kịp thời báo cáo nhà trường để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Yêu cầu Cố vấn học tập nắm bắt tình hình của sinh viên liên quan đến dịch bệnh, kịp thời báo cáo cho Ban chủ nhiệm khoa.

Chỉ đạo giảng viên Trưởng đoàn thực tập, sinh viên sư phạm tuyệt đối chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh do các trường thực tập triển khai.

Nhắc nhở và khuyến cáo giảng viên, sinh viên đeo khẩu trang khi đến trường.

2. Giảng viên Trưởng đoàn

Làm việc với trường phổ thông và thông tin đến toàn bộ sinh viên của đoàn về kế hoạch làm việc, các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại trường thực tập.

Trao đổi với Ban chỉ đạo thực tập trường phổ thông về vấn đề phối hợp với Trường ĐH Thủ đô Hà Nội trong việc hướng dẫn sinh viên đoàn thực tập thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh nCoV.

Kịp thời báo cáo tình hình sinh viên của đoàn. Nếu có sinh viên nghỉ cần tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo nhà trường qua phòng QLĐT&CTHSSV và Ban chủ nhiệm khoa.

3. Sinh viên thực tập sư phạm

Sinh viên tự trang bị khẩu trang và nước rửa tay theo khuyến cáo của Bộ Y tế trước khi đến trường thực tập. Tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh tại trường thực tập.

Hướng dẫn, tuyên truyền và giúp học sinh thực hiện các quy trình phòng chống dịch bệnh nCoV.

Thực hiện nghiêm túc kế hoạch của trường đến thực tập.

Chi tiết xem tại đây