Thông báo về việc tổ chức cho sinh viên các ngành ngoài sư phạm đi thực tập trong thời gian cả nước tích cực phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp

Căn cứ tình hình thực tế và diễn biến dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra;

Thực hiện Thông báo số 78/TB-ĐHTĐHN ngày 01/02/2020 của Hiệu trưởng Trường ĐH Thủ đô Hà Nội v/v tổ chức dạy - học và thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp;

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội yêu cầu Ban chủ nhiệm khoa, Cố vấn học tập, giảng viên Trưởng đoàn và sinh viên các ngành ngoài sư phạm tham gia thực tập tại các công ty, doanh nghiệp, đơn vị hành chính nhà nước thực hiện một số nội dung sau:

1. Giữ nguyên thời gian thực tập của sinh viên (thực tập 1, 2 kết thúc ngày 07/3/2020, thực tập tốt nghiệp kết thúc ngày 11/4/2020).

2. Ban chủ nhiệm khoa nắm bắt tình hình sức khỏe của sinh viên trong khoa, kịp thời báo cáo nhà trường để triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Yêu cầu Cố vấn học tập nắm bắt tình hình của sinh viên liên quan đến dịch bệnh, kịp thời báo cáo cho Ban chủ nhiệm khoa. Nhắc nhở và khuyến cáo giảng viên, sinh viên đeo khẩu trang, giữ vệ sinh cá nhân, vệ sinh chung khi đến cơ sở thực tập.

Chỉ đạo giảng viên Trưởng đoàn thực tập, sinh viên tuyệt đối chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh do các đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập triển khai.

3. Giảng viên Trưởng đoàn: Trao đổi với đơn vị tiếp nhận sinh viên thực tập về việc xây dựng hướng dẫn cho sinh viên ở nhà tự nghiên cứu, tự tìm hiểu về nội dung thực tập trong thời gian phù hợp. Để đảm bảo nội dung yêu cầu của đợt thực tập, các đơn vị có thể giao công việc cho cá nhân sinh viên hoặc nhóm sinh viên thực hiện một số nội dung thực tập có tính chất nghiên cứu, tìm hiểu về công việc chuyên môn, chuyên ngành.

Thông tin đến toàn bộ sinh viên của đoàn về kế hoạch làm việc, kế hoạch tự học tập, nghiên cứu và triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại cơ sở thực tập.

Kịp thời báo cáo tình hình sinh viên của đoàn. Nếu có sinh viên nghỉ cần tìm hiểu nguyên nhân và báo cáo nhà trường qua phòng QLĐT&CTHSSV và Ban chủ nhiệm khoa.

4. Sinh viên tham gia thực tập cần tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh tại cơ sở đến thực tập; Sinh viên tự trang bị khẩu trang và nước rửa tay theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Chi tiết xem tại đây