Sơ đồ họp các đoàn thực tập sư phạm 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo: Sơ đồ phòng họp các đoàn thực tập sư phạm 2018-2019

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây

 

20-12-2018_so-do-hopdoan-ttsptx_2018-2019