Hướng dẫn thực tập sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội hướng dẫn văn bản, biểu mẫu thực tập sư phạm Tiểu học, Trung học cơ sở 2018-2019

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây

huong-dan_ttsp_thcs-gdth_2018-2019