Danh sách đoàn sinh viên thực tập sư phạm 1,2 GD Mầm non năm 2018-2019

Phòng Đào tạo trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo: Danh sách đoàn sinh viên thực tập sư phạm 1,2 GD Mầm non năm 2018-2019

Chi tiết xem tại tệp đính kèm dưới đây

2-1-2019_dssvttsp1-2_gdmn_2018-2019