HỘI THI NGHIỆP VỤ GIỎI

01 Jan

Hội nghị Đối thoại giữa Ban Giám hiệu với sinh viên

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

 

01 Jan

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc