Trường Đại học Thủ đô Hà Nội công bố Đề án tuyển sinh năm 2022 (ban hành lần 2)

 

Ngày 29/3/2022, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủ đô Hà Nội kí Quyết định số 209/QĐ-ĐHTĐHN ban hành Đề án tuyển sinh 2022 (ban hành lần 2). Theo đó, số lượng chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy là 2108, tăng 335 chỉ tiêu so với Đề án tuyển sinh đã công bố ngày 28/01/2011.

Chi tiết Đề án tuyển sinh 2022 xem tại đây.Tin khác