Thông báo vv xác nhận sinh viên có đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên sư phạm khóa 2021

Thông báo vv xác nhận sinh viên có đơn đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP đối với sinh viên sư phạm khóa 2021

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội xác nhận
  • 570 sinh viên khối ngành sư phạm hệ chính quy khóa 2021 đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt
  • 344 sinh viên khối ngành sư phạm hệ chính quy khóa 2021 không đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt. Những sinh viên này sẽ nộp học phí theo quy định của Nhà trường.

Chi tiết xem tại đây.Tin khác