Thông báo về việc tổ chức dạy và học sau thời gian dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19

Căn cứ Công văn số 572 của UBND Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Thực hiện thông báo số 15/TB-ĐHTĐHN của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức dạy - học đối với sinh viên ĐH, CĐ chính quy và liên thông trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19.

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội thông báo đến cán bộ, giảng viên, người lao động và sinh viên toàn trường về việc tổ chức dạy học sau thời gian tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch covid-19.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂYTin khác