Thông báo về việc nộp hồ sơ đề nghị miễn học, miễn thi các môn Ngoại ngữ, Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Công nghệ Thông tin, Giáo dục thể chất năm học 2022-2023Tin khác