Thông báo về việc mở cổng thông tin đăng ký học ghép cho đối tượng đăng ký học lại, học cải thiện, học bổ sung, học cùng lúc 2 chương trình Học kì 3 năm học 2022-2023Tin khác