Thông báo về điểm sàn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, mã trường HNM (tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) thông báo điểm sàn xét tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2020 đối với thí sinh xét tuyển theo phương thức điểm thi THPT năm 2020.

Căn cứ Quyết định số 2669/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2020, Trường Đại học Thủ đô Hà Nội thông báo điểm sàn xét tuyển sinh theo phương thức xét điểm thi THPT năm 2020 của trường như sau:

Điểm sàn xét tuyển sinh bằng tổng điểm ba môn theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo Qui chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đạt điểm xét tuyển sinh theo bảng dưới đây được quyền đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào các ngành tương ứng của trường Đại học Thủ đô Hà Nội năm 2020.

STT

Ngành

Điểm sàn

Ghi chú

I. Hệ Đại học

1

Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học, Giáo dục Mầm non, Giáo dục công dân, Sư phạm Vật lí, Sư phạm Lịch sử, Giáo dục đặc biệt

18.50

 

2

Các ngành ngoài sư phạm

15.00

 

II. Hệ Cao đẳng

1

Giáo dục Mầm non

16.50

 

Thí sinh có thể liên hệ với nhà trường theo các số điện thoại: 0915184316,  0913925619 hoặc tại fanpage của trường theo địa chỉ: https://www.facebook.com/hnmu.edu.vn/ để được tư vấn tuyển sinh.Tin khác