Thông báo tổ chức dạy học sau kì nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022

Căn cứ thực tế diễn biến của dịch bệnh Covid-19 và các điều kiện phòng chống dịch bệnh tại thành phố Hà Nội;

Để đảm bảo tiến độ giảng dạy và học tập học kì 2 năm học 2021-2022, Trường Đại học Thủ đô Hà  Nội thông báo đến cán bộ, giảng viên và sinh viên toàn trường về việc tổ chức dạy học sau kì nghỉ Tết Nguyên đán năm 2022 theo thông báo 139/TB-ĐHTĐHN.

Chi tiết thông báo 139/TB-ĐHTĐHN xem tại ĐÂYTin khác