Thông báo thực hiện thu hồ sơ hưởng chế độ miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên hệ chính quy năm 2023

Trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc thông báo thực hiện thu hồ sơ hưởng chế độ miễn giảm học phí; Trợ cấp xã hội, hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên đào tạo trình độ Đại học, Cao đẳng hệ chính quy năm 2023.

Chi tiết thông báo xem TẠI ĐÂYTin khác