Thông báo tạm hoãn dạy và học môn Giáo dục QP&AN, Giáo dục thể chất tại CS2 trong thời gian giãn cách xã hội để phòng dịch bệnh covid-19Tin khác