Thông báo rà soát, đối chiếu danh sách đề nghị hưởng và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo đối với sinh viên sư phạm

Căn cứ Thông báo số 1196/TB-ĐHTĐHN ngày 14/12/2021 của Hiệu trưởng trường ĐH Thủ đô Hà Nội về việc hướng dẫn sinh viên đại học chính quy ngành sư phạm khóa tuyển sinh 2021 làm Đơn đề nghị và ký cam kết hưởng, bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020

Trường ĐH Thủ đô Hà Nội đã triển khai cho sinh viên đại học chính quy ngành sư phạm khóa tuyển sinh năm 2021 gửi hồ sơ đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phí sinh hoạt theo quy định. Kết quả có 541 sinh viên thuộc đối tượng đã gửi Đơn đăng ký.

Để rà soát đầy đủ, đúng đối tượng đã đăng ký hưởng chính sách hỗ trợ tiền học phí, chi phé sinh hoạt theo Nghị định 116 Nhà trường ra thông báo.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂYTin khác