Thông báo hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại trường

Căn cứ Thông báo số 18/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 18/01/2022 về việc xem xét mở cửa trường học trở lại;

Căn cứ Thông báo số 139/TB-ĐHTĐHN ngày 10/2/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Thủ đô Hà Nội về việc tổ chức dạy học sau kì nghỉ tết Nguyên đán 2022;

Từ ngày 28/02/2022 Nhà trường tổ chức dạy học trực tiếp tại trường đối với học viên, sinh viên toàn trường. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Nhà trường yêu cầu các đơn vị trong trường thực hiện một số nội dung như thông báo sau.

Chi tiết thông báo xem tại ĐÂYTin khác