Danh sách chia lớp và thời gian tập trung sinh viên các lớp liên thông từ Cao đẳng lên Đại học hệ Chính quy, Vừa làm vừa học ngành Giáo dục Tiểu học (Đợt 1 năm 2022)

Thời gian tập trung: 7h00 ngày 15/10/2022
Danh sách phòng học tập trung các lớp:
+ Lớp DLTC TH2022-01(CQ) + lớp DLTC TH2022-02(CQ) nhà A1 phòng 201.
+ Lớp DLTC TH2022-03(VLVH) + lớp DLTC TH2022-04(VLVH) nhà A1 phòng 202.
+ Lớp DLTC TH2022-05(VLVH) nhà A1 phòng 203.

Chi tiết Danh sách lớp xem tại đây.Tin khác