“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018

Từ 14/5/2018 đến 20/5/2018, trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018 cho sinh viên năm thứ ba bậc đào tạo Cao đẳng hệ chính quy khóa 2015.

Đây là hoạt động thường niên của trường Đại học Thủ đô Hà Nội, được tổ chức vào đầu và cuối mỗi năm học. Bên cạnh những nội dung học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm cập nhật cho sinh viên một số thông tin về tình hình kinh tế – chính trị – xã hội, phổ biến giáo dục pháp luật và trách nhiệm công dân, hướng dẫn quy chế và quy định đào tạo, kế hoạch đào tạo năm học… trường Đại học Thủ đô Hà Nội còn tổ chức một số hoạt động đặc trưng: đối thoại sinh viên, định hướng ngành nghề đào tạo…

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh sinh viên” cuối khóa năm học 2017 – 2018 nhằm giáo dục, phổ biến chính sách pháp luật; giáo dục ý thức chấp hành an toàn giao thông; phổ biến tình hình chính trị, xã hội của Việt Nam, khu vực quốc tế trong 5 tháng đầu năm 2018, giúp sinh viên định hướng tư tưởng và hành động đúng. Khóa học cũng bồi dưỡng những kỹ năng mềm (kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, phỏng vấn xin việc, phương pháp kỷ luật tích cực…) và trang bị các kỹ năng sống cần thiết. Với bài giảng sinh động, cách nói chuyện gần gũi, các giảng viên và chuyên gia đã giúp sinh viên tiếp cận và lĩnh hội nhiều kiến thức bổ ích, tạo hành trang để sinh viên chuẩn bị bước vào môi trường học tập và làm việc mới.

Tuần học đã diễn ra nghiêm túc, đạt hiệu quả giáo dục cao.

Ngọc Hinh – Công Khanh

 Tin khác